metalo konstrukcijų priešgaisrinis dažymas

Kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką privalo išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas. Ši sąlyga yra esminio statinio reikalavimo – gaisrinė sauga, vienas iš tikslų.

Vienas iš būdų apsaugoti metalines konstrukcijas nuo aukštos temperatūros poveikio yra padengti (ugniaatsparinti) jas priešgaisrine išsipučiančia danga (priešgaisriniai dažai), pasiekiant R20, R30, R45, R60, R90, R120 atsparumo ugniai klases.