Nuorodos

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas

STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimai

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės

Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės

Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“

“Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. Vasario 22 d. Įsakymu Nr.1-66 “Dėl normatyvinių statinio saugos dokumento patvirtinimo”

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės

Elektros įrenginių rėlinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės

Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“

STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos"

STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų reagavimo į pranešimus kriterijų aprašas