statinio konstrukcijų ugniaatsparinimo darbai

Kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką privalo išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas. Ši sąlyga yra esminio statinio reikalavimo – gaisrinė sauga, vienas iš tikslų.

Kaip priemonės siekiant apsaugoti metalines ar gelžbetonines konstrukcijas nuo aukštos temperatūros poveikio, yra apdirbti (ugniaatsparinti) jas priešgaisrinėmis mineralinės vatos arba kalcio silikato plokštėmis, pasiekiant R20, R30, R45, R60, R90, R120, R180, R240 atsparumo ugniai klases.